Sabah memurlar: Memurluktan ayrılarak sözleşmeli pozisyonlara geçenler dikkat!

0 29

Soru: Üniversitede 7 yıl memur olarak çalıştım. Şimdi sözleşmeli pozisyona atandım. Yıllık iznim nasıl olacak?

MEVZUAT

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların 9 uncu maddesinde, “217 sayılı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir…” hükmü yer almaktadır.

SONUÇ

Bu itibarla, sözleşmeli personel olarak görev yapanların yıllık izin süresinin belirlenmesinde, 217 sayılı KHK’ın 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda hangi statüde olursa olsun geçen hizmet süresinin dikkate alınması gerektiği, bu kapsamda Üniversite emrinde geçen 7 yıllık hizmetinizin yıllık izin hesabında değerlendirileceği, hizmet süreniz 1 yıldan fazla 10 yıldan az olduğu için 2019 sözleşme dönemi içinde yirmi gün izin kullanabileceğiniz, daha önceki statünüzden dolayı devreden başka bir hakkınızın bulunmadığı değerlendirilmektedir.


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.